Strona g┬│├│wna arrow Aktualno┬Âci arrow Wsp├│lny bilet ZTM - KM
Strona g┬│├│wna
Galeria zdj├¬├Ž
Aktualno┬Âci
Og┬│oszenia
Kontakt
Szukaj
O Miejscowo┬Âci
Szko┬│a
Rekreacja
Rozk┬│ad jazdy
Parafia
Spotkania Muzyczne
Informator Teleadresowy
18 Kwietnia 2019
Czwartek
Imieniny obchodz▒:
Apoloniusz,
Bogus│aw, Bogus│awa,
Flawiusz, GoÂcis│aw
Do ko˝ca roku zosta│o 258 dni.
Aktualnie na stronie
Odwiedza nas 860 goÂci
Wsp├│lny bilet ZTM - KM PDF Drukuj E-mail
sobota, 04 listopada 2006
ZASADY PRZEJAZDÓW Z BILETAMI 30- i 90-DNIOWYMI ZTM
W POCI¡GACH KOLEI MAZOWIECKICH

Od 1 listopada 2006 r. zostaje rozszerzony obszar, na kt├│rym osoby korzystaj┬▒ce z bilet├│w okresowych ZTM kodowanych na Warszawskiej Karcie Miejskiej mog┬▒ podr├│┬┐owa├Ž poci┬▒gami "Kolei Mazowieckich-KM" sp. z o.o.
Obszar ten ograniczony jest stacjami:

 • Warszawa Choszcz├│wka
 • Warszawa Wola Grzybowska
 • Warszawa Falenica
 • Warszawa Jeziorki
 • Warszawa Ursus
 • Warszawa Go┬│┬▒bki

i obejmuje wszystkie stacje znajduj±ce siê na terenie Warszawy, z wyj±tkiem stacji Warszawa Wileñska.

Uprawnienie dotyczy posiadaczy biletów d³ugookresowych 30- i 90-dniowych miejskich i sieciowych z wy³±czeniem biletów na jedn± liniê.

Jednocze┬Ânie informujemy, ┬┐e warunkiem korzystania z przejazd├│w poci┬▒gami KM jest wcze┬Âniejsze nabycie biletu do Warszawskiej Karty Miejskiej, dost├¬pnego w wyznaczonych kasach biletowych KM, na zasadach okre┬Âlonych przez "Koleje Mazowieckie-KM" sp. z o.o., po okazaniu aktywnego (skasowanego) biletu ZTM.

Cena biletu wydawanego do WKM zosta┬│a obni┬┐ona z 10 do 5 z┬│.
Bilet ten zachowuje wa┬┐no┬Â├Ž do dnia up┬│ywu terminu wa┬┐no┬Âci biletu ZTM, do kt├│rego zosta┬│ wydany, nie d┬│u┬┐ej jednak ni┬┐ przez 30 kolejnych dni.

W przypadku, gdy na stacji ograniczaj┬▒cej obszar nie zosta┬│ wyznaczony post├│j poci┬▒gu, bilet ZTM wraz z dodatkowym biletem wydanym przez "Koleje Mazowieckie-KM" sp. z o.o. zachowuje wa┬┐no┬Â├Ž do stacji ograniczaj┬▒cej ten obszar, mimo braku postoju. Przejazd poci┬▒giem na dalszej trasie odbywa si├¬ na podstawie w┬│a┬Âciwego biletu "Kolei Mazowieckich-KM" sp. z o.o.

Wa┬┐ne bilety wydane do WKM przed 1 listopada od tego dnia uprawniaj┬▒ do przejazd├│w na ca┬│ym wskazanym powy┬┐ej obszarze. Podczas przejazdu poci┬▒giem pasa┬┐er jest zobowi┬▒zany posiada├Ž oba wa┬┐ne bilety - ZTM i KM.

W poci┬▒gach "Kolei Mazowieckich-KM" sp. z o.o. honorowane s┬▒ uprawnienia do przejazd├│w z ulg┬▒ 48% i 50%, zgodnie z zasadami obowi┬▒zuj┬▒cymi w lokalnym transporcie zbiorowym nadzorowanym przez Zarz┬▒d Transportu Miejskiego w Warszawie. Jednocze┬Ânie informujemy, ┬┐e w zakresie bezp┬│atnych przejazd├│w stosuje si├¬ wy┬│┬▒cznie przepisy "Kolei Mazowieckich-KM" sp. z o.o.

Skargi i wnioski dotycz┬▒ce przejazd├│w poci┬▒gami KM nale┬┐y kierowa├Ž do "Kolei Mazowieckich-KM" sp. z o.o. Windykacja nale┬┐no┬Âci z tytu┬│u przejazdu poci┬▒giem bez wa┬┐nego biletu le┬┐y po stronie odpowiednich s┬│u┬┐b "Kolei Mazowieckich-KM" sp. z o.o. i odbywa si├¬ na zasadach obowi┬▒zuj┬▒cych w Sp├│┬│ce "Koleje Mazowieckie-KM" sp. z o.o.

Informacje odno┬Ânie wsp├│lnego biletu ZTM-KM: tel. 022 473 84 41 Szczeg├│┬│y na stronach Kolei Mazowieckich-KM sp. z o.o

Wykaz kas prowadz┬▒cych sprzeda┬┐ bilet├│w do kart ZTM:
 • - W-wa Wschodnia
 • - W-wa Stadion
 • - W-wa Powi┬Âle
 • - W-wa Zachodnia
 • - W-wa Ochota
 • - W-wa W┬│ochy
 • - W-wa Ursus
 • - Pruszk├│w
 • - O┬┐ar├│w
 • - W-wa Rado┬Â├Ž
 • - W-wa Mi├¬dzylesie
 • - W-wa Falenica
 • - W-wa S┬│u┬┐ewiec
 • - Zalesie G├│rne
 • - W-wa Gda├▒ska
 • - W-wa Rembert├│w

┬╝r├│d┬│o: materia┬│y informacyjne ZTM oraz Kolei Mazowieckich
Archiwum artyku┬│├│w
Statystyk_a