Strona g³ówna arrow Spotkania Muzyczne
Strona g³ówna
Galeria zdjêæ
Aktualno¶ci
Og³oszenia
Kontakt
Szukaj
O Miejscowo¶ci
Szko³a
Rekreacja
Rozk³ad jazdy
Parafia
Spotkania Muzyczne
Informator Teleadresowy
31 Marca 2023
Pitek
Imieniny obchodz:
Amos, Balbina,
Beniamin, Dobromira,
Gwidon, Kiry,
Korneli, Kornelia
Do koca roku zostao 276 dni.
Aktualnie na stronie
Odwiedza nas 15 goci
Miêdzynarodowe Spotkania Muzyczne w Miêdzyborowie PDF Drukuj E-mail
roda, 07 kwietnia 2004
         Od 6 sierpnia 2000 roku, tradycj± sta³y siê Miêdzynarodowe Spotkania Muzyczne w Miêdzyborowie. Koncert odbywa sie, na prze³omie lipca i sierpnia, w ko¶ciele parafialnym w Miêdzyborowie. Orgaizatorami serii spotkañ s±: proboszcz parafii "Przemienienia Pañskiego w Miêdzyborowie" oraz Stowarzyszenie Przyjacó³ Wydm Miêdzyborowskich.

         Koncert poprzedza Msza ¦wiêta.

         Drug± czê¶ci± imprezy s± spotkania z wystêpuj±cymi artystami, zorganizowane w 'Dolnym Ko¶ciele'. Mo¿liwe jest wtedy zebranie autografów z³o¿onych na okoliczno¶ciowym zaproszeniu oraz zrobienie pami±towego zdjêcia.

Zmieniony ( sobota, 08 kwietnia 2006 )